5. Informatie pagina

Hoe werkt nu de website ?
Na het inloggen op www.covsbergenopzoom.nl ziet u in grote letters staan " PAGINA 'S IN ZOEKBALK ". Dit hoeft u nu niet meer te gebruiken.
Net daaronder staan de navigatieknoppen.
1. Home
Dit is de Homepage van onze website. Het is een statische pagina en zal dus niet snel veranderen.
2. Bestuur
Op deze pagina vindt u informatie t.a.v. het bestuur. 
3. Aanstellingen.
Onze leden die voor de K.N.V.B. fluiten hebben elke week één of meerdere aanstellingen. Die zijn te vinden op deze pagina zodat u ook kunt zien waar uw collega moet fluiten.
De praktijk leert ons dat er ook wedstrijdsecretarissen van verenigingen hiervan gebruik maken.
4. Spelregels.
Hier vindt u elke maand 10 spelregelvragen. Kennis van spelregels is immers voor elke scheidsrechter een must. De spelregels kunt u vanaf een smartphone - IPhone - Tablet - Laptop of PC verzenden en invullen.
Vul bovenaan uw Naam en Emailadres in. Beantwoord de vragen en druk onderaan op de knop "Verzenden ". Binnen 24 uur ontvangt u van de spelregelcommissie de gecorrigeerde vragen terug. Fouten maken is geen probleem, van je fouten kun je immers leren .
5. Informatie pagina.
Hier vindt u informatie over hoe de website werkt, Info van eigen vereniging en info van de K.N.V.B.
6. Nieuwsbrief
Als websitebeheerder wil ik u vragen om ook eens spontaan een voorwoord te maken voor onze Nieuwsbrief. Het is immers van ons allen voor ons allen.
7. Contactgegevens.
Hier vindt u de contactgegevens vanuit de vereniging voor zover die noodzakelijk zijn.
8. Informatie Website.
Hier staan de info t.a.v. de website. Dit zal voor het merendeel een statische pagina zijn.
9. Declaratieformulier.
Als u deze invult en op de knop "verzenden "klikt komt die automatisch in de mailbox bij de penningmeester. U wordt wel verzocht om de factuur en/of de kassabonnen via de mail naar hem toe te zenden.
10. Inschrijfformulier.
Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging ? Vul dan het formulier in of laat het de persoon zelf doen. Druk op de knop "verzenden "en het komt automatisch in de mailbox van de secretaris binnen. Deze zal dan persoonlijk contact opnemen.

Eigen vereniging

Je kan het vinden op https://covsbergenopzoom.nl

Informatie C.O.V.S. Nederland

 

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (JALV)

De JALV zal dit jaar vanwege de COVID-19 maatregelen worden verplaatst van 29 mei naar 23 oktober. Uiteraard volgt te zijner tijd de benodigde informatie. Wij vertrouwen op een grote opkomst temeer omdat er een aantal bestuurders van COVS Nederland afscheid nemen en er veel onderwerpen de revue zullen passeren.

Zo hebben Rene Kiebert (District West 2 / PH Werving & Behoud), Dennis Wetzelaar (District Zuid 2), Pieter-Jan Janssen (secretaris) en Ron Sotthewes (voorzitter) aangegeven, voor hun moverende redenen, de activiteiten voor COVS Nederland neer te leggen.

Binnenkort kun je op de website www.covs.nl de vacatures nalezen en indien je geïnteresseerd bent een e-mail te sturen.

Onderzoek Mulier Instituut

Inmiddels heb je kennis kunnen nemen van de inhoud in het Mulier Onderzoek. Hopelijk naar tevredenheid en vol uitdagingen. Helaas heeft het Bestuur COVS Nederland geen enkele reactie op het onderzoek mogen ontvangen behalve van de KNVB waarmee wij op 22 april a.s. een afspraak hebben staan.

Wij maken ons zorgen over de betrokkenheid bij COVS Nederland en gaan ons op 23 – 24 april a.s. beraden hoe we verder kunnen/moeten. Mocht je suggesties hebben dan hou ik me daarvoor zeker beschikbaar.

KNVB

Het Bestuur COVS Nederland heeft op korte termijn een aantal afspraken gepland met de KNVB. Onderwerpen als: “Ons voetbal is van Iedereen”, Mulier Onderzoek, Werving & Behoud, Kleding Scheidsrechters, Samenwerking KNVB/COVS toekomst, diversiteit, veiligheid, doorstroming, racisme en discriminatie zullen zeker aan bod komen.

Denkt u aan de WBTR regeling (reminder)

WBTR wat is dat en wat betekent dat voor de COVS:

Op 11 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij de ingangsdatum is vastgesteld op 1 juli 2021, met daarbij een overgangsperiode van max. 5 jaar. Echter dit laatste geldt met name voor de allerlaatste stap, namelijk het naar de notaris gaan voor het bekrachtigen van de mogelijke te wijzigen Statuten. Deze wet geldt voor alle (sport)verenigingen en stichtingen.

De nieuwe wet heeft betrekking op o.a.:

Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders;
De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
Regels omtrent belangenverstrengeling;
Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Wat al duidelijk is, is dat de wet niet gemakkelijk is te implementeren en dat (externe) juridische ondersteuning een noodzaak is, tenzij je die in je eigen vereniging voorradig hebt. Dit laatste zal in de meeste gevallen niet het geval zijn. Het Bestuur COVS Nederland heeft aan de Commissie Juridische zaken gevraagd uit te zoeken op welke wijze de COVS Nederland een mogelijke, adequate professionele ondersteuning kan verlenen aan de lid-verenigingen. De commissie heeft hiervoor een stappenplan opgesteld en aan alle lid-verenigingen toegestuurd.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland

Het AXIWI communicatiesysteem, van het Barendrechtse Axitour, is opgenomen in de lijst met scheidsrechter communicatiesystemen van wereldvoetbalbond FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Op de lijst staan professionele scheidsrechter communicatiesystemen en deze wordt wereldwijd gebruikt door voetbalorganisaties en scheidsrechters.

“Het gebruik van headsets stelt scheidsrechters in staat om sneller en correcter beslissingen te nemen. Binnen de opleidingstrajecten zorgt het gebruik ervan voor een aantoonbare snellere ‘leercurve’ bij de scheidsrechters.”

Erkenning FIFA

Bij Axitour, de Barendrechtse leverancier van het draadloze duplex communicatiesysteem, zijn ze verheugd met de benoeming op de FIFA-lijst. Ben Engelen, directeur van Axitour Communication Solutions, over de vermelding: “Al jarenlang werken voetbalscheidsrechters, coaches en sport officials in binnen- en buitenland met het AXIWI communicatiesysteem. Het is mooi dat het grootste voetbalorgaan in voetbal, de FIFA, het communicatiesysteem erkent met deze vermelding.”

Toename gebruik ‘headsets’ in de sport

In de sport, en met name voetbal, worden wedstrijden steeds vaker begeleid door scheidsrechters die zijn uitgerust met headsets. Scheidsrechters gebruiken de headsets om draadloos met elkaar te communiceren en sneller én meer correcte beslissingen te nemen tijdens wedstrijden. De headsets worden ook steeds vaker op amateurniveau gebruikt door scheidsrechters en in opleidingstrajecten. Vandaar dat de FIFA ervoor kiest om een lijst met professionele aanbieders van headsets samen te stellen, zodat voetbalorganisaties en scheidsrechters weten welke communicatiesystemen en mogelijkheden er zijn.

COVS Nederland werkt met AXIWI in scheidsrechter opleidingstrajecten

De Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS) is de landelijke overkoepelende organisatie van voetbal scheidsrechtersverenigingen in Nederland. Zij hebben onlangs voor AXIWI gekozen als voorkeursleverancier van draadloze headsets. Johan Suurd, Portefeuillehouder technische zaken, opleidingen en Spelregels bij COVS Nederland, over de aanschaf van de AXIWI headsets: “Het gebruik van headsets stelt scheidsrechters in staat om sneller en correcter beslissingen te nemen. Binnen de opleidingstrajecten zorgt het gebruik ervan voor een aantoonbare snellere ‘leercurve’ bij de scheidsrechters. Ze worden ‘in het moment’ gecoacht en de tips van de scheidsrechtercoach kunnen ze direct toepassen in het veld. Met de aanschaf van deze headsets willen we samen het niveau van de (assistent)scheidsrechters en daarmee de voetbalarbitrage in Nederland naar een hoger niveau brengen.”

AXIWI® headsetleverancier sport

AXIWI is uitgegroeid tot een internationaal sportmerk dat scheidsrechters faciliteert met oplossingen voor duidelijke en effectieve communicatie tijdens sportwedstrijden. Scheidsrechtersverenigingen gebruiken de headsets voor het opleiden van startende en talentvolle scheidsrechters. Daarnaast worden de systemen steeds vaker ingezet binnen sportclubs door de staf, het medische team en andere sport officials. Het communicatiesysteem biedt aan maximaal zes personen de mogelijkheid gelijktijdig en handsfree met elkaar te communiceren.

 Informatie van de K.N.V.B.

Beste begeleider/rapporteur,    

 

Zoals inmiddels al even bekend is, zullen de voetbalcompetities dit seizoen niet worden uitgespeeld. Besloten is dat alle teams komend seizoen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als waarop ze dit seizoen zijn begonnen. Dit zal ook gelden voor de arbitrage. Dat betekent dat we dit seizoen geen promotie/degradatie doorvoeren.    

 

Het gevolg daarvan is dat we bij de toestemming vanuit de overheid dit seizoen alleen nog zullen spelen in de KNVB Regio cup. We zullen de (assistent-)scheidsrechters daarin niet op de gebruikelijke wijze begeleiden en rapporteren. Toch willen we ze, met jullie hulp, wel de kans geven ook na de herstart straks te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Over de exacte invulling daarvan zullen we jullie informeren zodra meer duidelijk is over de hervatting van het voetbal.    

 

Op KNVB-Assist vind je meer informatie over hoe dit besluit tot stand is gekomen en de praktische gevolgen voor komend seizoen. Mocht je na het lezen van dat artikel nog vragen hebben, horen we dat graag.