7. Contactgegevens

           

Contactgegevens scheidsrechtersvereniging Bergen op Zoom e.o.
De vergaderlocatie voor bestuurs- en ledenvergaderingen is bij Lepelstraatse Boys.  Kruisweg 4  4664 RN  Lepelstraat
Secretariaat :
Jaap Zuideweg
Kon. Julianastraat 23  4691 GL  Tholen
Tel Mobiel : 06 - 55950685
E-mail : zuideweg@zeelandnet.nl
Contactgegevens K.N.V.B.

Telefoonnummers KNVB:
KNVB-Noodnummer: 08002299555
Weekenddienst KNVB:
Zaterdag jeugd: 0612634968
Zaterdag senioren: 0612634145
Zondag senioren: 0612635202
Rapporteurs: 0630045742

Telefoonnummers K.N.V.B. Zuid 1 en 2
EINDHOVEN ( Zuid I / Zuid II ) 0343 – 499 …

Alle Zondagvoetbal scheidsrechters Senioren Zuid 1 en 2 en alle assistent-scheidsrechters Zaterdag en Zondagvoetbal groep D :
Jansen, Theo 0343 – 499 399
Alle Zaterdagvoetbal scheidsrechters senioren Zuid 1 en Jeugd Zuid 1 en 2 :
Kuipers, Wanda 0343 – 499 704
Alle Zaterdag- en Zondag rapporteurs/begeleiders senioren Zuid 1 en 2 en alle Zaterdagvoetbal rapporteurs/begeleiders Jeugd Zuid 1 en 2 :
Damen, Geert 0343 – 499 701
Secretariaat bezwarencommissie, organisatie themabijeenkomsten, onderscheidingen en declaraties / tunnelkosten Zuid 1 en 2
Van Tongeren – Housmans, Veronique 0343 – 499 534
Organisatorische zaken :
Schoenmakers, Ludy 0343 – 499 705

Wachtdienst :

Alle ( assistent ) scheidsrechters jeugd en senioren op Zaterdag in het district Zuid 1 en 2 :
Op Vrijdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur
Op Zaterdagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur
Tel Mobiel : 06 – 12 63 49 68

Alle ( assistent ) scheidsrechters senioren op Zondag in het district Zuid 1 en 2
Op Vrijdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur
Op Zaterdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur
Op Zondagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur
Tel Mobiel : 06 – 12 63 52 02

Alle rapporteurs / begeleiders jeugd en senioren Zaterdag en Zondag in het district  Zuid 1 en 2 :
Op Vrijdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur
Op Zaterdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur
Op Zondagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur ( alleen voor de Zondag rapporteurs / begeleiders
Tel Mobiel : 06 – 30 04 57 42

FORMULIEREN
Hieronder vind u alle formulieren die betrekking hebben op onze vereniging.
Declaratie C.O.V.S  Bergen op Zoom

Schaepmanstraat 5  4671 KE – Dinteloord 
Telefoon : 06 – 52 69 52 44 E-mail : pdl62@home.nl 
 Naam                          : ..

Adres                           : ..

Postcode / Woonplaats :

Bank/gironummer : ..  Maand :

 

Datum Omschrijving van de onkosten K.M. Openb   vervoer Overige

kosten

ToTaal

onkosten

Totaal aantal kilometers à €0,26

Totaalbedrag

Telefoonkosten
Portokosten
Diversen
Diversen
Totaal volgens aangehechte bonnen of rekening
Totaal declaratiebedrag

Datum :  .. – .. – ….   Handtekening : …………………………………………..

Inschrijfformulier

C.O.V.S. Bergen op Zoom e.o.

Naam                 : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

Voorletters         : ____________________________________________

Roepnaam          : ____________________________________________

Adres                 : ____________________________________________

Postcode            : ____________

Woonplaats        : ____________________________________________

Tel nummer    : ____________Mobiel nummer : ………………………………………..

E-mailadres       :­­­­­­­­­­______________________________

Geboortedatum : ____________________________________________

Bank- of gironr: ____________________________________________

Bent U K.N.V.B. scheidsrechter in:
Het amateurvoetbal in Zuid 1?          Ja / neen          sinds (jaar): ________
Het juniorenvoetbal?                   Ja / neen          sinds (jaar): ________
Het zaalvoetbal?                       Ja / neen          sinds (jaar): _______
Clubscheidsrechter                     Ja / neen zo ja, van: 
K.N.V.B. nummer : --------------

De contributie bedraagt € 40,- per kalenderjaar. Voor jeugdleden van 14 tot 23 jaar € 1,-

De factuur zal u begin Januari worden toegezonden.

Aanmeldingsdatum: _________  Handtekening:     ———————

Secretariaat:                                                                              J.Zuideweg
Kon. Julianastraat 23
4691 GL – Tholen
Mobiel : 06 – 55 95 06 85
E-mail adres : zuideweg@zeelandnet.nl