2. Bestuur

   VOORZITTER

J.J.B.A. Postma ( Jaap )
 06 - 40 27 55 68
 jjbapostma@outlook.com
Behartigd de volgende zaken :
Geeft leiding bij bestuurs- en ledenvergaderingen
Is woordvoerder namens de vereniging
Is aanspreekpersoon bij molestatiezaken en zaken anders van aard

 SECRETARIS

J. Zuideweg ( Jaap )
 06 - 55 95 06 85
 zuideweg@zeelandnet.nl
Behartigd de volgende zaken :
Verzorgd in- en uitgaande post
Maakt notulen van vergaderingen
Beheer verenigingsarchief
Lid van de spelregelcommissie
Aanspreekpersoon namens de vereniging
Is Vice Voorzitter
Aanspreekpersoon bij molestatie

 PENNINGMEESTER

P de Lang ( Pierre )
 06 - 52 69 52 44
 pdl62@home.nl
Behartigd de volgende zaken :
Beheer financieel archief
Regelt alle financiële zaken

 BESTUURSLID

Vacature

 BESTUURSLID

P van Schilt ( Patrick )
 06 - 43 64 44 55
 Patrick_van_schilt@hotmail.com
Behartigd de volgende zaken :
Is 2e secretaris
Algemene zaken

 BESTUURSLID

C.J. van den Broek ( Corné )
 06 - 53 44 63 68
 cornevdbroek@yahoo.com
Behartigd de volgende zaken:
Is 2e penningmeester
Algemene zaken